Cała Polska Rowerowa.pl - portal kolarski i rowerowy

Okresowe badania lekarskie – komunikat PZKol

Okresowe badania lekarskie – komunikat PZKol

Polski Związek Kolarski uprzejmie informuje iż, w ustawie z dn. 31 marca 2020 r. „O zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...
Tekst przeczytasz w ok. 2 minuty.

Udostępnij artykuł

Polski Związek Kolarski uprzejmie informuje iż, w ustawie z dn. 31 marca 2020 r. „O zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” na str. 43, w art. 31m punkt 1,2,3, znajduje się treść dotycząca ważności badań lekarskich:

Art. 31m. 1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

  1. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust. 1 lub badań psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
  2. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Oznacza to, iż badania lekarskie, których ważności upłynęła 7 marca br. są ważne, po zakończeniu stanu epidemii należy je odnowić w terminie do 60 dni.

Jednocześnie Polski Związek Kolarski informuje, iż od dnia 8 czerwca 2020 roku Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej realizuje badania okresowe dla zawodników kadry narodowej. Rekomenduje się aby kadra narodowa szkolenia olimpijskiego, która ma obowiązek posiadać zdolność lekarską potwierdzoną w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej, systematycznie zgłaszała się do ośrodka w celu przeprowadzenia badań.

Cały komunikat znajduje się pod adresem https://www.pzkol.pl/aktualnosci/1063,badania-lekarskie-okresowe.html, gdzie można zapoznać się również ze wskazaną ustawą.

Mateusz Gruszeczka - Rowerowa.pl

Czytaj również

© Copyright 2019-2024 Rowerowa.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.