Cała Polska Rowerowa.pl - portal kolarski i rowerowy

Puchar Polski Pump Track- 25 września 2022. Regulamin

Puchar Polski Pump Track- 25 września 2022. Regulamin

Regulamin zawodówPuchar Polski Pump Track #425 września 2022 (niedziela) roku Rzyki k. Andrychów

Tekst przeczytasz w ok. 3 minuty.

Udostępnij artykuł

Regulamin zawodów
Puchar Polski Pump Track #4
25 września 2022 (niedziela) roku Rzyki k. Andrychów

1. Organizator:

Klub Sportowy AQUILA Wadowice Małopolska; ul. Legionów 24, 34-100 Wadowice, adres do korespondencji: 34-146 Stryszów 30

We współpracy z Ośrodkiem „Czarny Groń”

Kierownik wyścigu: Andrzej Kramarczyk tel. 798-754-226 ,

Termin: 25 września 2022 roku (niedziela)

Miejsce zawodów: Pump track, Osiedle Praciaki 90, Rzyki34-125, Magiczna Osada

Zgłoszenia:info@rewosport.pl,

Pomiar czasu: firma RewoSport

2. Klasa wyścigu:

Zawody są umieszczone w Kalendarzu PZKol jak Puchar Polski Pump track #4

3. Uczestnictwo, zgłoszenia i opłata startowa:

Punkty do Pucharu Polski zostaną przyznane tylko zawodnikom licencjonowanym narodowości polskiej. W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy posiadający ważne licencje kolarskie i ważne badania lekarskie (juniorzy i młodsi są obowiązani do ich okazania) oraz zawodnicy nielicencjonowani. Nielicencjonowani zawodnicy niepełnoletni muszą przedstawić zgodę rodziców na udział w zawodach. Zawodnicy muszą posiadać odpowiedni sprzęt: – sprawny rower BMX lub MTB z co najmniej jednym hamulcem, kask, pełne rękawiczki z palcami, zalecane długie spodnie i koszula z długimi rękawami.

Zgłoszenie wszystkich zawodników licencjonowanych drogą mailową na formularzu zgłoszeniowym.

4. Biuro wyścigu:

Biuro zawodów: mieścić się będzie na terenie zawodów i czynne będzie w dniu zawodów od godz. 09:30 do zkończenia zawodów.

5. Treningi:

Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji, zakończeniu wszystkich formalności rejestracyjnych i wydaniu numerów. Podczas treningu zawodnik musi mieć tabliczkę z numerem na rowerze. Treningi oficjalne odbędą się w dniu zawodów w godz: 9,45 – 11,30 w kolejności:

grup wiekowych: do 10 lat

do 12 lat

13-18 lat

18 lat i starsi

Podczas trwania zawodów trenowanie jest zabronione.

6. Sposób rozegrania zawodów, klasyfikacja:

Kategorie:

Zawodnicy licencjonowani (rowery BMX i MTB) chłopcy i dziewczęta razem: promesa (do 10 lat) żacy, młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy + elita, mastersi;

Zawodnicy nielicencjonowani (rowery BMX i MTB) chłopcy i dziewczęta razem: do 6 lat, 7-10 lat, 11-15 lat, 16 lat i starsi.

Zawodnicy dokonują dwóch przejazdów, z których lepszy liczy się do wyników końcowych.

7. Nagrody:

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary i dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.

8. Ceremonia dekoracji:

Ceremonia dekoracji odbędzie się 15 min po zakończeniu zawodów.

Do dekoracji mają obowiązek zgłosić się trzej pierwsi zawodnicy w każdej kategorii wiekowej.

9. Kary:

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe UCI i PZKol.

10. Program minutowy:

godz. 09,30 – odprawa służb zabezpieczających
godz. 09,30 – 10,45 – wydawanie numerów startowych, przyjmowanie zgłoszeń

godz. 9,45 – 11,30 – obowiązkowy trening
godz. 10,45 – pierwszy bieg
godz. 12,45 – drugi bieg

15 min po zakończeniu zawodów – dekoracja

11. Zasady finansowania:

Zawodnicy do 10 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej pozostali 30 PLN płatne w biurze zawodów.

Cała kwota uzyskana z wpisowego zostanie przekazana na leczenie dzieci chorych na SMA.

12. Wyniki

Wyniki zostaną opublikowane na stronach: PZKol http://www.pzkol.pl.; organizatora http://www.aquila.org.pl i na stronie Komisji BMX oraz Kolarstwa Zjazdowego PZKol http://www.dh4x.pl.

14. Komisji sędziowska:

Sędzia Główny będzie delegowany przez Kolegium Sędziów PZKol, pozostali sędziowie będą delegowani przez Kolegium Sędziów MZKol.

15. Wykaz szpitali:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice;

(+48) 516-269-376

16. Postanowienia końcowe:

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol.

Obowiązują przepisy antydopingowe PZKol.

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu

z Organizatorem zawodów.

Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (a zawodnicy do lat 18 na odpowiedzialność ich opiekunów), i nie mogą z tego tytułu wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora, PZKol czy UCI.

Uczestnicy zawodów są obowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie.

Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz organizatorów, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt sportowy ani rzeczy pozostawione bez nadzoru.

Każdy uczestnik zawodów uczestnicząc w zawodach akceptuje przepisy o polityce prywatności RODO.

Zawodnicy i wszystkie osoby towarzyszące zobowiązane do przestrzegania przepisów sanitarnych

związanych z epidemią Covid 19.

Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok biura zawodów – zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać.

Informacja Prasowa

Czytaj również

© Copyright 2019-2024 Rowerowa.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.